Konferencja trochę inna niż wszystkie

15 marca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu odbyła się konferencja zatytułowana Odpowiedzialny biznes – więcej niż zysk. Pod tym prostym hasłem kryje się zaledwie zarysowana w marcowym numerze tematyka Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu. Konferencja stanowiła dobrą okazję do zastanowienia się oraz przedyskutowania problemów i niejednoznaczności wiążących się z CSR.

Czytaj dalej